Kancelaria Radcy Prawnego § Rafał Kondziela

Kancelaria

Kancelaria Radcy Prawnego Rafała Kondziela powstała z myślą o świadczeniu kompleksowych usług prawnych zarówno dla Klientów, prowadzących działalność gospodarczą, jak i osób fizycznych. Praca wewnątrz spółek prawa handlowego, ale też ścisła współpraca z innymi kancelariami prawniczymi, pozwoliła zdobyć niezbędne doświadczenie, by obecnie świadczyć usługi, z korzyścią dla obsługiwanych Klientów.

W chwili obecnej, działalność Kancelarii koncentruje się przede wszystkim na zapewnieniu obsługi prawnej, dla przedsiębiorców, zarówno rodzimych jak i z kapitałem zagranicznym, działających na rynkach związanych z działalnością budowlaną, transportową, leśną, mieszkaniową, spożywczą oraz usługową.

Kancelaria działa zgodnie z zasadami etyki radcy prawnego, co oznacza również, iż radca prawny związany jest ustawowym obowiązkiem dochowania w tajemnicy zawodowej, wszystkiego, o czym dowiedział się, w związku z prowadzeniem sprawy lub udzielaniem porad.

Kancelaria stosuje kilka wariantów rozliczeniowych. Przed podjęciem prowadzenia sprawy, razem z Klientem wybierany jest optymalny wariant wynagrodzenia, które może być wynagrodzeniem godzinowym, ryczałtowym – jako forma rozliczeń przy stałej obsłudze, ale również jako z góry określone wynagrodzenie za konkretną sprawę. Możliwe jest również dodatkowe rozliczanie metodą success fee (czyli, z premią z tytułu korzystnego załatwienia sprawy dla Klienta) lub kompilacją powyższych wynagrodzeń, w zależności od powierzonej sprawy, stopnia jej skomplikowania, a także przewidywanego nakładu pracy.